Sponsring

Kriterier

Vi har följande kriterier och prioriteringar när det gäller sponsorsamarbeten:
Vi kan erbjuda ett roligt, stimulerande och givetvis tufft jobb. Kompetens, flexibilitet och ödmjukhet är ledord för oss. UTAB skall ha en hög servicegrad med kundens behov som fokus. Utan kompetent och engagerad personal skulle inte detta vara möjligt.

  • Vi prioriterar sponsorskap som har en tydlig koppling till vårt mål att främja den Värmländska idrotten
  • Vi strävar efter en mångfald i vårt sponsorskap och eftertraktar en bra mix av olika idrottsgrenar och lagtillhörigheter.
  • Vi bedömer motprestationen relevans och värde för varje sponsorskap. Exempel på motprestation kan vara: Synlighet på lagkläder eller lokaler, inträden och eller tillgänglighet till lokaler.

Ansökningar behandlas en gång per månad
Vi behandlar ansökningar den första veckan varje månad. Då granskas samtliga ansökningar som kom in föregående månad. Ansökanden får ett svar på sin ansökan inom en vecka efter granskningen.

Gör en ansökan

För rättvis hantering av samtliga ansökningar går vi endast igenom ansökningar inkomna genom detta formulär. Länkar eller bifogade textfiler kommer inte att tas i beräkning och vi ber er därför att använda de angivna meddelandefälten för att kort beskriva varför ni söker sponsring och vilken motprestation ni utlovar.

Ansökningar behandlas en gång per månad

Vi behandlar ansökningar den första veckan varje månad. Då granskas samtliga ansökningar som kom in föregående månad. Ansökanden får ett svar på sin ansökan inom en vecka efter granskningen.