Entreprenad

Ett brett utbud av mark och anläggningstjänster samt Gräv och markarbeten.

Ett brett utbud av mark- och anläggningstjänster

Flexibilitet är ett nyckelord hos oss i all verksamhet – Inom KEWAB-koncernen har vi flera års branscherfarenhet och tekniskt kunnande om gräv- och markentreprenader. Med vår breda maskinpark och kompetenta personal kan vi ta oss an flera olika typer av entreprenadprojekt och allt från mindre helhetsprojekt till större projekt som underentreprenörer.

Tillgången till den stora, breda och moderna maskinparken medför att vi kan välja rätt maskiner för varje enskilt uppdrag och bland våra kunniga och erfarna maskinister och anläggningsarbetare finns kompetens för alla förekommande arbeten i branschen.

Gräv- och markarbeten

Vi utför alla typer av gräv- och markarbeten, så som avtäckning, schaktning, planeringsarbeten, anläggning av vägar, dikning, terassering, grönytearbeten och stensättning, med mera. Med vårt gedigna kunnande och flexibla arbetssätt levererar vi ett högt mervärde till dig som kund.

Grundläggning

Ett av de viktigaste arbetena i samband med ett husbygge är dränering och de markarbeten som görs innan husgrunden kommer på plats.

Vi planerar och utför grundläggning för allt från mindre villor till stora maskinhallar. Vi kan även färdigställa din trädgård med gräsmatta och övrig plantering om så önskas.

Gjutning

När det är dags att få betongplattan på plats till huset, garaget eller industrilokalen, etc. hjälper vi dig hela vägen fram till färdigställandet.

Vi planerar och förbereder arbetet och ordnar med material och transporter så att utförandet kan ske effektivt och kvalitetssäkert. Våra kunniga medarbetare ser till så att formning, armering och gjutning sker i enlighet med Boverkets riktlinjer och endast med godkända material.

Vindkraftsprojekt

Vid vindkraftsprojekt hjälper vi dig att exploatera vindkraftstomten, planera och genomföra byggnationen av intranätet till din vindkraftspark.

Genom att bygga väg, dra el och förbereda för grunden ser vi till att parken är klar och redo för din vindkraftsinstallation.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige då över hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Vi erbjuder hjälp med schaktning och återställningsarbeten vid fjärrvärmeinstallationer.

Kontakta säljare

Växel 054-86 64 20
Driftansvariga:
Wille Johansson 070-334 51 43
Peter Hjalmarsson 070-348 47 64

Eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så fort vi kan