Altor ingår partnerskap med Eleda

Altor Fund V (“Altor”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Eleda Infra Services Group (“Eleda”) för att stödja befintliga ägare och ledning med Eledas fortsatta tillväxtresa och skapa en ledande grupp inom infrastrukturtjänster. Som en del av transaktionen förvärvar Eleda och ingår partnerskap med Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (“JVAB”). Dessutom förvärvar Eleda ONE […]