KEWAB-Gruppen genomför intern företagsomstrukturering

Under senaste halvåret har utvärdering skett av KEWAB-Gruppens framtida bolagsstruktur med syfte att skapa en mer effektiv och tydlig organisation, då nuvarande situation med sju olika juridiska bolag och tre olika affärsområden har skapat många olika problem och utmaningar. Beslut har nu fattats att renodla verksamheten och dela upp KEWAB-Gruppens i två nya bolag – […]