kewab-elnat

KEWAB HAR VÄDERSÄKRAT ELNÄTET FÖR 700 KUNDER

Sedan hösten 2017 har KEWAB på entreprenad för Ellevio vädersäkrat elnätet för omkring 700 kunder i norra Värmland. När projektet nu är på sluttampen ser Per-Olov Röjeskog, projektledare KEWAB tillbaka på ett lyckat projekt.

Det har fungerat väldigt bra. Vi har blivit väl bemötta av kunder och markägare och haft en bra dialog med vår beställare Ellevio, så jag är väldigt nöjd med att vi gjort ett bra jobb, säger Per-Olov Röjeskog.

Sammanlagt har KEWAB raserat omkring 80 kilometer äldre luftledning och ersatt det med 120 kilometer markkabel och omkring 40 nya nätstationer.

Nu har Ellevios kunder i området fått ett vädersäkrat elnät. Det blir inte lika känsligt för varken starka vindar eller stora mängder snö, säger Per-Olov Röjeskog, projektledare.

Arbetet har sträckt sig från Bjurberget i norr, via Röjdåfors, Östmark och till Lekvattnet i söder. Eftersom många äldre bor i området, innebär det utförda arbetet också en ökad grundtrygghet.

Det innebär mycket för de äldre att ha ett säkrare elnät. Dessutom har många passat på att dra in fiber i den här processen, säger Per-Olov Röjeskog.

Projektet beräknas vara helt klart i juni i år och så fort tjälen släppt börjar man jobba på den sista, tolv kilometer långa, sträckan i skogen mellan Östmark och Lekvattnet. Och sammantaget har entreprenaden gått enligt den överenskomna tidsplanen.

Under vintern 2017/2018 blev vi något försenade på grund av att det på sina ställen låg mellan en och två meter snö, men det tog vi igen under sommaren, så vi har legat bra till tidsmässigt, säger Per-Olov Röjeskog.